Doelstelling, visie en werkwijze in één overzicht

Werkse infographic door hopps

"Yvette weet heel goed en op prettige wijze een forse brij aan informatie te groeperen. Zij pakt dit aan vanuit het goede abstractieniveau en weet het helder en tastbaar visueel te vertalen. In het visuele aspect heeft ze een herkenbare en toegankelijke stijl."

Guido Bindels - Manager Marketing & Sales | Plaatsvervangend directeur bij Werkse!

Hulpvraag

Van Werkse!

Voor onze collega’s en werknemers willen we graag visualiseren waar we voor staan en wat we doen. Dit is al in meerdere documenten beschreven, maar het zou fijn zijn als het ook in één oogopslag duidelijk is wat de visie en missie van Werkse! inhoudt. Het resultaat kan dan worden gepresenteerd bij de jaarvergadering en fysiek op kantoor worden ‘geplaatst’.

Het resultaat

Werkwijze Hopps

Bij de kick-off  zijn we met de stakeholders aan de slag gegaan. Tijdens de sessie zijn de belangrijkste elementen besproken en hun onderlinge verhoudingen gevisualiseerd. Iedere sessie eindigt vaak met huiswerk voor de opdrachtgever: stuur me zoveel mogelijk (achtergrond) informatie op, zodat ik de tekeningen in de juiste context kan plaatsen.

De visieplaat is opgeleverd in een digitaal vector bestand, zodat deze op groot-formaat kon worden geprint. Tevens heeft HOPPS een presentatie aangeleverd met de losse elementen, om op de jaarvergadering de visie nogmaals toe te lichten.