Visieplaat voor BHAG Delft

BHAG Delft visual

"Dankjewel voor jouw fijne inzet Yvette! Iedere dag weer blij met het resultaat van de visieplaat."

Jiske Kiers - projectleider BHAG Delft

Hulpvraag

Van BHAG Delft

BHAG staat voor Big Hairy Audicious Goal. De BHAG waar Delft zich hard voor maakt is: meer mensen aan een passende baan helpen.
Projectleider Jiske Kiers heeft de taak gekregen om hier een plan voor te maken en dit uit te werken. Wat wordt het uitgangspunt? Welke aanpak, voor welke termijn, gaan we volgen? Wie doet er mee? Waar gaan we ons op richten? Er waren nog veel onduidelijkheden en nog niet iedereen binnen het MT zat op één lijn.

Aan HOPPS de vraag om samen met Jiske een strategiesessie te faciliteren voor alle stakeholders en de zaken helder te krijgen. Met als doel één overzichtelijke praatplaat van de BHAG Delft.

Het resultaat

Werkwijze Hopps

In de voorbesprekingen met Jiske is de basis voor het BHAG plan besproken: het fundament en de drie pijlers voor Delft Inclusieve Stad 2023.
Welke input had ze nog nodig van de stakeholders in het project? Wat is er belangrijk?

Naar aanleiding van deze input is de vorm van de strategiesessie bepaald en heeft HOPPS werkbladen gemaakt om het proces te faciliteren. Op een mooie locatie hebben we een hele productieve middag gehad. Alle stakeholders waren aanwezig en konden hun input voor BHAG Delft leveren. Deze input is uiteindelijke verwerkt in de visieplaat, die als basis dient voor het hele plan.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van BHAG Delft.