Visualiseren bedrijfsprocessen IT-afdeling SSC | TBI

Hulpvraag

Van TBI SSC-ICT diensten B.V.

TBI is een groep ondernemingen die fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Dit doen zij binnen de segmenten Techniek, Bouw en Infra, waarbinnen de TBI-ondernemingen vanuit verschillende disciplines de markt bewerken, samenwerken en kennis delen.

TBI SSC-ICT diensten B.V. is de ICT dienstverlener van TBI. Deze IT organisatie heeft tot doelstelling de continuïteit, veiligheid, beschikbaarheid en duurzame ontwikkeling van de informatievoorziening en ICT systemen te borgen. Tevens faciliteren zij de TBI bedrijven op innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

Voor interne communicatie is er de behoefte om enkele bedrijfsprocessen in een infographic helder te krijgen. Aan Hopps de vraag om deze processen te visualiseren.

Het resultaat

Werkwijze Hopps

Na een eerste kennismaking via een video-conference, heeft al het contact voornamelijk telefonisch plaats gevonden.
In dit geval waren de bedrijfsprocessen heel helder en door de verantwoordelijke ICT-er schematisch getekend.

Het ging om het omzetten van een drietal schema’s naar infographics:

  • Relatie tussen Data-Integration-Platform en IoT (Internet of Things)
  • Dataflow telecomleverancier
  • Communicatie Ontwikkelafdeling en SSC

Dankzij de heldere schema’s van TBI SSC-ICT diensten B.V. en een goede communicatie met de contactpersoon, zijn de infographics snel goedgekeurd en opgeleverd.

In bovenstaande infographic is de relatie tussen het Data-Integration-Platform en IoT gevisualiseerd.

Wil jij ook een bedrijfsproces helder communiceren?