Animeren kun je/ moet je leren ;-)

Overview for animation on footprint calculation for Greenhouse Marketeers

Sinds maandag staat de animatie van HOPPS voor Greenhouse Marketeers online.
Met deze animatie wordt duidelijk gemaakt hoe je als persoon of als bedrijf je eigen ‘footprint’ kunt compenseren.

Greenhouse Marketeers had de behoefte om in een eenvoudige animatie een complex proces weer te geven. Die uitdaging ben ik met HOPPS aangegaan.
Na inventarisatie van de belangrijke elementen en de onderlinge verbanden, ben ik gaan tekenen. Mijn doel was om alles overzichtelijk op één plaat te krijgen.

Toch werkte dit format niet voor de gewenste animatie. Dus na enkele feedbacksessies met de opdrachtgever heb ik alles omgegooid. Ieder onderwerp kreeg een aparte ‘slide’ en er werd meer nadruk gelegd op het aanplanten van bamboe in Oeganda.

Dankzij een goede samenwerking met Animatiestudio LIM  mag het eindresultaat er zijn.